Μετά την πώληση - διαχείριση ακινήτων

Μετά την πώληση – διαχείριση ακινήτων

Η αγορά ενός ακινήτου και η συντήρησή του είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην περίπτωση αγοράς ενός επενδυτικού ακινήτου μπορούμε, με ένα σταθερό μηνιαίο τίμημα, να αναλάβουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου σας.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Ενοικίαση σε αξιόπιστο μισθωτή και συλλογή του ενοικίου.

Τακτικές επιθεωρήσεις.

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.

Έλεγχος και πληρωμή λογαριασμών.

Ασφαλιστική κάλυψη.

Νομικά και φορολογικά θέματα.

Βραχυχρόνια μίσθωση.

Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε προσωπικά τη νέα σας ιδιοκτησία για ολόκληρο το έτος, μπορείτε να το νοικιάσετε για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η επιλογή αυτή θα σας προσφέρει το απαραίτητο εισόδημα για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Οι συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης (BnB), εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση του ακινήτου σας.