Η ΤτΕ για τα ακίνητα

Η ΤτΕ για τα ακίνητα

Η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανισμό συγκέντρωσης και ανάλυσης πρωτογενών στοιχείων σχετικά με τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και ιδίως τις τιμές, τα μισθώματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Στόχος της είναι η συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών στην αγορά ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων προχώρησε στην κατασκευή Δεικτών Οικιστικών και Επαγγελματικών Ακινήτων, χρησιμοποιώντας την αναλυτική πληροφόρηση που συλλέγει από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και από τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Είναι η εγκυρότερη πηγή άντλησης στοιχείων για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων και των θετικών ή αρνητικών μεταβολών.

Στην επισήμανση πως η πανδημία περιορίζει βραχυπρόθεσμα τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί κατά στην αγορά ακινήτων προχωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική 2019-2020.

Οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής των δραστηριοτήτων της κτηματαγοράς και των προσωρινών μειώσεων των μισθωμάτων σε πληγείσες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αξίες των ακινήτων. Το τελικό αποτέλεσμα της πανδημίας στην αγορά ακινήτων θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς ανάκαμψης της οικονομίας μετά τη λήξη της πανδημίας, ιδίως από την εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων.

Κατά την κεντρική τράπεζα ο Μάρτιος του 2020 σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου για την αγορά ακινήτων, η οποία πλήττεται άμεσα εκτός των άλλων από τη ραγδαία υποχώρηση του τουριστικού κλάδου, την αναστολή της επενδυτικής δραστηριότητας και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη και τη διάρκεια της παρούσας κρίσης.

Εκτιμάται ωστόσο ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι ενιαίες και οι ρυθμοί της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάκαμψης θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με την κατηγορία, τη θέση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Βάσει των στοιχείων που συλλέγει η ΤτΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ονομαστικές τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν αυξημένες κατά 6,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ωστόσο η δυναμική αυτή διακόπηκε βίαια από την πανδημία.

 

Σεπτέμβριος 2020