Αγορά Ακινήτων και Κορωνοϊός

Πώς επηρεάζει την αγορά Ακινήτων ο Κορωνοϊός