• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Νομικές Υπηρεσίες - Φοροτεχνικά

Νομικές Υπηρεσίες

Η συνεργασία με καταξιωμένους νομικούς συμβούλους και συμβολαιογράφους, εξασφαλίζει την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που πιθανό να αντιμετωπίσετε σε μια αγοραπωλησία. Τα δικηγορικά γραφεία με τα οποία συνεργαζόμαστε διαθέτουν άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών και την επίλυση κάθε νομικής υπόθεσης για το ακίνητό σας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με γνώμονα την πλήρη διασφάλιση της επένδυσης σας και μπορούν να σας εγγυηθούν την ομαλότητα και ασφαλή διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας σας.

Φοροτεχνικά

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών παρέχεται, μέσω εξωτερικών συνεργατών, πλήρης φοροτεχνική κάλυψη για το ακίνητό σας ή την εταιρεία σας. Οι συνεργάτες μας είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) και  εξασφαλίζουν έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση.

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα:

Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με θέματα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Φόρου Κληρονομιών, Γονικών Παροχών, κλπ.

Ενημέρωση των ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Σύσταση και υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο.

Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.

Τήρηση – Έλεγχο – Επίβλεψη Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών – Σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Διεκπεραίωση, ρυθμίσεις και πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων.