• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Χρηματοδότηση

Το δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών μας εξειδικεύεται στην έκδοση στεγαστικών δανείων, ενεργώντας με γνώμονα το συμφέρον σας και χωρίς κανένα κόστος από την πλευρά του δανειολήπτη. 

Η διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης είναι μια υπόθεση που συχνά απαιτεί αρκετές εβδομάδες.

Με υπευθυνότητα και απόλυτη εχεμύθεια η ομάδα των ειδικών συμβούλων, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γνωρίζοντας τις δυνατότητες και την ευελιξία της κάθε τράπεζες, σας παρέχει συμβουλές και άμεσες λύσεις.

Για δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας επικοινωνήστε μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εντός μερικών εργάσιμων ημερών, για το ποσό του δανείου και το επιτόκιο που μπορούμε να επιτύχουμε.

Για ταχύτερη εξυπηρέτηση καλό θα είναι, πριν επικοινωνήσετε, να έχετε συγκεντρώσει τα παρακάτω έγγραφα:

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών τριών (3) τελευταίων ετών.
  • Τρεις τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή έντυπα Ε3 για τα τρία (3) τελευταία έτη. (Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες /επιχειρηματίες).