• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Μετά την πώληση - διαχείριση ακινήτων

Μετά την πώληση – διαχείριση ακινήτων

Η αγορά ενός ακινήτου και η συντήρησή του είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην περίπτωση αγοράς ενός επενδυτικού ακινήτου μπορούμε, με ένα σταθερό μηνιαίο τίμημα, να αναλάβουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου σας. 

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Ενοικίαση σε αξιόπιστο μισθωτή και συλλογή του ενοικίου.

  • Τακτικές επιθεωρήσεις.

  • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.

  • Έλεγχος και πληρωμή λογαριασμών.

  • Ασφαλιστική κάλυψη.

  • Νομικά και φορολογικά θέματα.

Βραχυχρόνια μίσθωση.

Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε προσωπικά τη νέα σας ιδιοκτησία για ολόκληρο το έτος, μπορείτε να το νοικιάσετε για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η επιλογή αυτή θα σας προσφέρει το απαραίτητο εισόδημα για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Η συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης (BnB), εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση του ακινήτου σας.