• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Business Plan

Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών, η ανάπτυξη και η κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών μας στον τομέα της εκμετάλλευσης των επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ακινήτων, αποτελούν βασικό μας στόχο. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τα εργαλεία ώστε να στηρίξουν κάθε δραστηριότητα προσφέροντας:

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

Μελέτες Βιωσιμότητας

Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

Μελέτες για την υπαγωγή σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν

Συμβουλές μηχανοργάνωσης/μηχανογράφησης

Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).